fundusze europejskie
fundusze europejskie

Subito Advising

 

Aktualności


 

08.04.2020

mazowsze

Dofinansowanie dla obiektów zabytkowych na terenie województwa mazowieckiego - Działanie 5.3 RPO WM

Aż do 31 sierpnia 2020 roku przedłużony został nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.   więcej

01.04.2020

SUBITO ADVISING

Funkcjonowanie SUBITO ADVISING SP. Z O. O. w okresie pandemii covid-19

W związku z obecną sytuacją na terenie kraju przekazujemy kilka istotnych informacji nt. funkcjonowania firmy w okresie pandemii. Mając na uwadze obecnie trwającą pandemię COVID-19, firma Subito Advising Sp. z o. o. wprowadza następujące zmiany w swoim funkcjonowaniu, które będą obowiązywać do momentu likwidacji...   więcej

07.11.2019

Projekt Parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej ostatecznie rozliczony

Projekt Parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej ostatecznie rozliczony

W połowie października br. na rachunek Parafii przekazana została końcowa refundacja wydatków (10% przyznanego dofinansowania), co oznacza ostateczne rozliczenie projektu pt. "Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii" dofinansowanego ze środków RPO WŁ...   więcej

 

06.09.2019

NCBIR szybka ścieżka - fundusze europejskie

NCBIR szybka ścieżka - rusza kolejny nabór

Już 16 września br, otwarta zostanie I runda naboru nr 6 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (tzw. Szybka Ścieżka), w ramach której dofinansowanie będą mogły pozyskać mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z regionów słabiej rozwiniętych.     więcej

04.09.2019

BGK kredyt na innowacje technologiczne - fundusze europejskie

BGK kredyt na innowacje technologiczne

Już 12 września br. ogłoszony zostanie kolejny nabór dla przedsiębiorców z sektora MŚP na dofinansowanie w formie premii technologicznej w ramach Poddziałania 3.2.2 PO IR   więcej

04.06.2019

Fundusze norweskie dla kultury AKTUALIZACJA

W związku z zapytaniami potencjalnych beneficjentów obszaru programowego KULTURA w ramach nowej edycji Funduszy Norweskich nt. zasad aplikowania, przedstawiamy podstawowe informacje, które są nam znane jeszcze przed ogłoszeniem naborów   więcej

 

03.06.2019

Projekt pt. Trans-Opera ostatecznie rozliczony

W dniu 3 czerwca br. Opera na Zamku w Szczecinie otrzymała końcową refundację dofinansowania dla projektu pt. "Trans-Opera - Increasing local culture and social operators trans-border capacity with opera"   więcej

20.05.2019

Trwa nabór w ramach Programu Rozwój Lokalny

Do 22 lipca potrwa nabór wniosków dla 255 małych i średnich polskich miast, które dzięki dofinansowaniu z funduszy norweskich mogą zrealizować kompleksowe działania rozwojowe o wartości do 10 mln euro   więcej

01.04.2019

E- usługi dla Mazowsza

Nabór Wniosków do Programu RPO Mazowieckie Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Typ projektów Informatyzacja administracji publicznej   więcej

 

29.03.2019

Startują Fundusze Norweskie

W ostatnim miesiącu zintensyfikowano prace dotyczące wdrożenia w Polsce kolejnej edycji Funduszy Norweskich 2014-2021   więcej

12.03.2019

Raport o stanie Gminy/Powiatu

Raport o stanie Gminy/Powiatu

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych znowelizowane zostały w głównej mierze przepisy samorządowych...   więcej

01.03.2019

Dofinansowanie dla konsorcjum 5 państwowych muzeów

W wyniku procedury odwoławczej koordynowanej przez naszą firmę, na podstawie przygotowanej przez nas dokumentacji aplikacyjnej projekt pt. "www.muzeach" uzyskał blisko 9,3 mln zł dofinansowania.   więcej

 

28.02.2019

Dofinansowanie dla projektu "Otwarte dane plus"

Dzięki przygotowanym przez nas elementom dokumentacji aplikacyjnej Ministerstwo Cyfryzacji wraz z partnerami zrealizuje projekt o wartości ponad 36 mln zł.   więcej

06.02.2019

SOWA - oświetlenie zewnętrzne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego SOWA – oświetlenie zewnętrzne – Nabór II.   więcej

29.01.2019

Ponad 100 dokumentacji aplikacyjnych w portfolio Subito Advising

W portfolio firmy Subito Advising znajduje się już ponad 100 projektów, dla których nasz zespół przygotował wniosek aplikacyjny/studium wykonalności i inne załączniki   więcej

 

16.01.2019

Zarządzanie i rozliczanie projektów

Zespół Subito Advising oprócz skutecznego pozyskiwania środków posiada również bogate doświadczenie w rozliczaniu i zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków zagranicznych   więcej

15.01.2019

Podręcznik dobrych praktyk transgranicznych

W ramach zarządzanego przez naszą firmę projektu Opery na Zamku w Szczecinie pt. "Trans-Opera – Increasing local culture and social operators trans-border capacity with opera" odpowiadaliśmy również za przygotowanie podręcznika dobrych praktyk   więcej

14.01.2019

mazowsze

Nabór wniosków do RPO województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Działanie 3.1. Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu - Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP

W dniu 29 października 2018 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo.   więcej

 

17.12.2018

Dofinansowanie dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

Dzięki przygotowanej przez naszą firmę dokumentacji aplikacyjnej, nasz klient z sektora kultury pozyskał ponad 8,4 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa   więcej

27.11.2018

Sokół - wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza IV nabór wniosków o dofinansowanie w ramach fazy B+R programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych.   więcej

<< poprzednie

 

Dane kontaktowe


Subito Advising Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 22 632 21 49