fundusze europejskie
fundusze europejskie

Subito Advising

 

Zespół


 

Grzegorz Duszyński - Właściciel i Pomysłodawca marek: Subito Advising, Subito Innovate oraz Wertykalni.pl. Pionier sukcesów firmy w zakresie przygotowywania skutecznych wniosków o dofinansowanie, ekspert w zakresie komercjalizacji innowacyjnych i rozwojowych projektów oraz tworzeniu dla nich modeli biznesowych.

Mariusz Zaręba – Kierownik projektu w Subito Advising, z wykształcenia magister Ekonomii o specjalizacji Ekonomia Sektora Publicznego. Od 2011 roku opracował i współtworzył ponad 50 dokumentacji aplikacyjnych dla instytucji publicznych (szpitale, instytucje kultury, gminy, powiaty) oraz organizacji pozarządowych, a także pełnił/pełni funkcję koordynatora finansowego 10 projektów współfinansowanych ze środków MF EOG/UE dla przedstawicieli tych sektorów. Skutecznie prowadził zarządzanie finansowe i finalnie rozliczył 7 transnarodowych projektów kulturalnych z udziałem norweskich i niemieckich partnerów. Wskaźnik sukcesu opracowywanych i koordynowanych przez niego wniosków o dofinansowanie w latach 2016-2017 wyniósł blisko 80%. W ramach projektów własnych Subito Advising czuwa nad prawidłowością zamówień publicznych.

Ewelina Jurczuk - Specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania dotacji, z wykształcenia magister inżynier Inżynierii Środowiska. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także konkursów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne, zarówno dla sektora publicznego oraz przedsiębiorców. Dodatkowo posiada kwalifikacje związane z oceną oddziaływania na środowisko projektów oraz wiedzę z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Do zespołu Subito Advising dołączyła w 2018 r.

 

Dane kontaktowe


ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 22 632 21 49