fundusze europejskie
fundusze europejskie

Subito Advising

 

Inne


 

Firma Subito Advising w ostatnich latach zrealizowała również następujące zadania:

 1. Opracowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie Analizy źródeł finansowania wybranych aspektów działalności SPZOZ w Parczewie (2019).

 2. Opracowanie podręcznika dobrych praktyk w zakresie budowania potencjału współpracy transgranicznej w obszarze kultury w językach polskim i angielskim z wykorzystaniem wyników ankiet/wywiadów pośród wytypowanych instytucji oraz innych danych, na zlecenie Opery na Zamku w Szczecinie (2018).

 3. Aktualizacja nr 2 studium wykonalności w zakresie analiz finansowo-ekonomicznych i ponownego obliczenia luki finansowej na rzecz Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego (2018).

 4. Opracowanie na rzecz Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Analizy źródeł finansowania wybranych aspektów działalności Teatru Żydowskiego (2018).

 5. Opracowanie na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Budo Grodzisk Mazowiecki” oferty realizacji projektu społecznego pt. "Senior aktywny i pozytywny" aktywizującego seniorów w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS 2017),

 6. Opracowanie na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki Programu działań i metod z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych dla Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego w Grodzisku Mazowieckim wraz z planowanymi efektami Programu dla osób niepełnosprawnych 2017),

 7. Przygotowanie na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki zgłoszenia zadania inwestycyjnego: "Budowa hali sportowej w Grodzisku Mazowieckim" do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu (2017),

 8. Wniosek o dofinansowanie dla Gminy Grodzisk Mazowiecki w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej dla projektu "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Grodzisku Mazowieckim" (2017),

 9. Wniosek o promesę MKiDN na rzecz Parafii NPNMP w Ostrowie Lubelskim dla projektu "Rewaloryzacja XVIII-wiecznego kościoła p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostrowie Lubelskim jako ważnego ośrodka Szlaku Jagiellońskiego wraz z działaniami z zakresu digitalizacji i promocji Szlaku w regionie lubelskim" (2016),

 10. Wniosek o rozszerzenie zakresu projektu "Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego" w ramach Programu PL13 finansowanego ze środków NMF 2009-2014, na rzecz Powiatu Przasnyskiego (2016),

 11. Przygotowanie na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki Programu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki w latach 2016-2023 wraz z Programem działań i metod z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych dla Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Grodzisku Mazowieckim wraz z planowanymi efektami Programu dla osób niepełnosprawnych (2016),

 12. Opracowanie treści wniosku aplikacyjnego dla projektu pt. THEATRE SECTOR DEVELOPMENT AS A BOOST OF CENTRAL EUROPE CREATIVE INDUSTRY niezbędnej do ubiegania się przez Instytut Adama Mickiewicza o dofinansowanie ze środków Programu EWT Europa Środkowa 2014-2020 (2016),

 13. Aktualizacja analizy finansowej, ekonomicznej i informacji nt. pomocy publicznej na potrzeby studium wykonalności w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach (2016),

 14. Opracowanie Raportu dla Opery na Zamku w Szczecinie: Ocena potencjału instytucji działających w sektorze kultury z obszaru Zachodniego i Przedniego Pomorza w zakresie podejmowania działań transnarodowych (2016),

 15. Korekta studium wykonalności oraz analiz finansowo-ekonomicznych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce (2015),

 16. Korekta studium wykonalności oraz analiz finansowo-ekonomicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Filmoteki Narodowej (2015),

 17. Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologicznego - studium wykonalności z modelami finansowymi (finansowanie kredytem/funduszem inwestycyjnym) dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o. (2014),

 18. Analiza możliwości pozyskiwania funduszy dla instytucji kultury dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (2010),

 19. Szkolenia z finansowania infrastruktury w ramach Mechanizmów Finansowych EOG 2004-2009 dla Miasta Siedlce (2006),

 20. Analiza finansowo-ekonomiczna projektu infrastrukturalnego dla Gminy Miasta Węgrów (2006).


 

 

Dane kontaktowe


ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 22 632 21 49