fundusze europejskie
fundusze europejskie

Subito Advising

 

Aktualności


 

04 06.2019

Fundusze norweskie dla kultury

Obszar programowy KULTURA w ramach MF EOG/NMF na lata 2014-2021 wciąż jest w fazie opracowywania i nie został jeszcze podpisany przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Niemniej jednak, ze względu na duże zainteresowanie Programem (szczególnie wobec ograniczonej liczby konkursów na rzecz kultury na obecną chwilę), pragniemy już teraz przekazać wszystko co wiemy nt. tego Programu.

 1. Wzorem lat poprzednich, środki norweskie na rzecz Kultury będą zgrupowane w ramach dwóch działań: inwestycyjnego i nie inwestycyjnego.
 2. Alokacja dla Programu wynosi 88,23 mln EUR (część jest zarezerwowana dla projektu pozakonkursowego)

Informacje dot. projektów inwestycyjnych:

 1. Alokacja dla działań inwestycyjnych ma wynieść 60,2 mln EUR,
 2. Głównym celem działania inwestycyjnego ma być poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej,
 3. Wyznaczono dwa poddziałania dla Działania inwestycyjnego:
  1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego (z alokacją 46,7 mln EUR),
  2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego (z alokacją 13,4 mln EUR),
 4. Dofinansowanie do 85% kosztów (od 0,5 do 3,5 mln EUR),
 5. Uprawnione do dofinansowania mają być publiczne instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne szkoły i uczelnie artystyczne, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe i właściciele obiektów indywidualnie wpisanych na listę UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii,
 6. Dopuszczalne prace budowlane: ochrona, zachowanie i/lub rozbudowa zabytków nieruchomych, ochrona zabytkowych ogrodów i parków oraz budowa, rozbudowa i renowacja infrastruktury kulturalnej.
 7. Projekty muszą uwzględniać działania z zakresu oferty kulturalnej i edukacyjnej, a także szkolenia związane z zakresem projektu (także związane z zarządzaniem i przedsiębiorczością w kulturze),
 8. Projekty jako działania dodatkowe mogą uwzględniać zakup sprzętu do działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego, a także ochronę, zachowanie i digitalizację zabytków ruchomych,

Informacje dot. projektów nie inwestycyjnych:

 1. Alokacja dla Działań nieinwestycyjnych ma wynieść 12,3 mln EUR,
 2. Dofinansowanie dla projektów nieinwestycyjnych będzie mogło wynieść od 100 tys. do 500 tys. EUR,
 3. Maksymalny czas trwania projektu do 2 lata, przy czym nie dłużej niż do 30 kwietnia 2024 roku,
 4. Dofinansowanie do 85% kosztów
 5. Planuje się przeprowadzenie trzech konkursów wniosków o dofinansowanie
 6. Dla projektów nie inwestycyjnych wymagane jest posiadanie partnerstwa z podmiotem z Norwegii, Islandii i/lub Liechtensteinu,
 7. Projekty muszą być nakierowane na co najmniej jeden z poniższych aspektów:
  1. przedsiębiorczość kulturalną,
  2. rozwój publiczności,
  3. włączenie mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych
 8. Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:
  1. Muzyka i sztuki performatywne
  2. Sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe),
  3. Dziedzictwo kulturowe
  4. Przemysły kultury
  5. Przemysły kreatywne
  6. Literatura i krytyka artystyczna
  7. Edukacja kulturalna
  8. Edukacja artystyczna.
 9. Uprawnione do dofinansowania mają być publiczne instytucje kultury, archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy ze sfery kultury.

Zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia - projekty kulturalne przygotowujemy i wdrażamy już od prawie 10 lat - zarówno w fazie koncepcyjnej, jak i formalno-prawnej. Przygotowywaliśmy wnioski o dofinansowanie dla obszaru kulturalnego w dwóch poprzednich edycjach: 2004-2009 i 2009-2014, spośród których większość kończyła się przyznaniem dofinansowania. Zapraszamy do współpracy!powrót ››


 

Dane kontaktowe


ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 22 632 21 49