fundusze europejskie
fundusze europejskie

Subito Advising

 

Aktualności


 

06 09.2019

NCBIR szybka ścieżka - rusza kolejny nabór

NCBIR szybka ścieżka - fundusze europejskie

W okresie od 16 września do 16 grudnia 2019 roku otwarty będzie już szósty nabór w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO IR (Szybka ścieżka). W ramach naboru Szybka ścieżka NCBiR podzielonego na trzy rundy (do 31.10, 30.11 i 16.12) z puli konkursowej w wysokości 1,1 mld zł możliwe będzie pozyskanie od 1 mln PLN do 50 mln EUR na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (obowiązkowe) i prace przedwdrożeniowe, których efektem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

W zależności od statusu przedsiębiorcy poziom dofinansowania może wynieść od 40% dla dużych przedsiębiorstw do 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw (przy uwzględnieniu premii za upublicznienie wyników badań).

W konsorcjum z jednostką naukową lub samodzielnie przedsiębiorcy mogą ubiegać się o sfinansowanie prac badawczo-rozwojowych, które doprowadzą do uzyskania innowacji produktowej w postaci wprowadzenia na rynek znaczącego ulepszenia oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub
przeznaczenia bądź też wprowadzenia na rynek zupełnie nowego produktu (pod warunkiem odniesienia do innowacyjności co najmniej na rynku polskim).

Dofinansowaniu w ramach Programu NCBiR Szybka Ścieżka podlegają m. in.:

- koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań,

- koszty podwykonawstwa w zakresie prac merytorycznych w ramach projektu,

- koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych,

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji badań,

- koszty pośrednie (ryczałt w wysokości do 25% kosztów bezpośrednich).

Przygotowując się do aplikowania należy przede wszystkim opracować ideę nowego produktu/usługi, którego w zakładanej formie nie jesteśmy obecnie w stanie nabyć na polskim rynku. Prace polegające na stworzeniu i przetestowaniu prototypu nowego produktu stanowią właśnie prace badawcze - niekoniecznie muszą się one kojarzyć nam z laboratorium czy zlecaniem prac dla uczelni wyższej.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu prac B+R na własnym organizmie, ponieważ obecnie dla naszej "zielonej" części firmy (więcej na www.wertykalni.pl) rozliczamy projekt pt. "Innowacyjny system mebli do przestrzeni komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego" (w ramach Działania 2.1 PO IR). Wcześniej wdrażaliśmy też projekt pt. "Innowacyjne mobilne moduły z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego" (w ramach Poddziałania 2.3.2 PO IR), co pozwoliło nam poznać zasady współpracy z jednostkami naukowymi. Dzięki przygotowywaniu i rozliczaniu własnych projektów B+R w większym stopniu znamy potrzeby przedsiębiorców związane z aplikowaniem, nastawiając się nie tylko na pozyskanie grantu, ale również skuteczne rozliczenie projektu.

Nasze honorarium za opracowanie wniosku o dofinansowanie podzielone jest na dwie części: 1 - po opracowaniu wniosku (mniejsza) i 2 - po pozyskaniu dofinansowania (większa, liczona procentowo od pozyskanego dofinansowania). Zachęcamy do kontaktu.powrót ››


 

Dane kontaktowe


ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 22 632 21 49