fundusze europejskie
fundusze europejskie

Subito Advising

 

Aktualności


 

20 05.2019

Trwa nabór w ramach Programu Rozwój Lokalny

Jak już informowaliśmy, pod koniec marca podpisano umowę na realizację Programu „Rozwój lokalny” w ramach Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. W ślad za tym, na początku maja uruchomiono nabór wniosków (I etap) dla wytypowanych 255 polskich miast. Wysokość wsparcia będzie mogła wynieść do 100% wydatków kwalifikowanych, a całkowity budżet kompleksowego projektu uwzględniającego zarówno inwestycje, jak i działania miękkie, może wynieść nawet 10 mln euro (przy czym minimalna wartość dofinansowania to 3 mln euro).

Podstawowe zasady naboru:

- w naborze będą mogły wziąć wyłącznie gminy miejskie i miejsko-wiejskie, które swoim terytorium obejmują miasta wymienione w ramach imiennej listy 255 miast średnich (posiadających między
15 a 250 tys. mieszkańców),

-  z I etapu naboru do kolejnego zostanie zakwalifikowanych ok. 50 miast, z których z kolei wyłonionych zostanie ok. 15 miast, które pozyskają wielomilionową dotację (między 3 a 10 mln euro),

- wszyscy wnioskodawcy II etapu zostaną beneficjentami Programu, ponieważ pozostałych ok.
35 samorządów (tj. tych, które nie otrzymają wielomilionowej dotacji) otrzyma po 100 tys. zł na działania poprawiające dostęp do infrastruktury publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych (w ramach Programu Dostępność Plus),

- w ramach pierwszego etapu naboru nie są potrzebne nawet koszty przedsięwzięcia, a jedynie proponowane kierunki inwestycji i działań rozwojowych,

- do 60% kosztów projektu będą mogły wynieść koszty prac budowlanych i wyposażenia, przy czym limit nie dotyczy kosztów nadzoru inwestorskiego, zarządzania czy dokumentów budowlanych i przetargowych,

- zakres tematyczny projektu powinien obejmować co najmniej trzy wymiary:

a/ środowiskowy (np. poprzez miejskie tereny zielone, poprawę efektywności energetycznej, przejście z tradycyjnych na odnawialne źródła energii, inwestycje w zieloną i błękitną infrastrukturę czy nisko- i zeroemisyjny transport publiczny),

b/ społeczny (m. in. poprzez wdrażanie standardów dostępności zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus, realizację polityki mieszkaniowej, rewitalizację, redukcję bezrobocia, podniesienie poziomu edukacji na różnych poziomach, rozwój polityki senioralnej czy rozwój usług z zakresu edukacji i opieki zdrowotnej),

c/ gospodarczy (np. wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, wzmacnianie lokalnego rynku pracy czy wspieranie innowacyjności przedsiębiorców),

- dodatkowo możliwa będzie realizacja działań z wymiarów: przestrzennego, finansowania rozwoju miasta, kulturowego oraz inteligentnego zarządzania miastem.

            Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia przy opracowywaniu projektów współfinansowanych ze środków norweskich – do tej pory opracowaliśmy ponad 20 dokumentacji aplikacyjnych planowanych do wsparcia finansowego z tego źródła wsparcia. Mimo że szanse na wsparcie w ramach Programu są relatywnie małe (ok. 6% przy założeniu, że wszystkie uprawnione miasta złożą fiszki aplikacyjne), warto skorzystać z każdej szansy, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynający się okres luki finansowej między perspektywami UE 2014-2020 i 2021-2027. Gwarantujemy rzetelną analizę Państwa pomysłów i ich ewentualne dostosowanie do wskazanych kryteriów oceny fiszek projektowych – żadne z kryteriów nie zostanie przez nas zignorowane, co wydatnie zwiększy Państwa szanse na wsparcie. Zainteresowane miasta prosimy o kontakt.

Szczegółowe informacje nt. naboru oraz lista miast uprawnionych do startu w konkursie tutaj: https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/nabory-wnioskow/powrót ››


 

Dane kontaktowe


ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 22 632 21 49